Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Μέλη

Εικόνα Κώστας Καρπούζης
Κώστας Καρπούζης
Εικόνα Στέφανος Κόλλιας
Στέφανος Κόλλιας